Vi som jobber her

Ann Katrin Østlie
Styrer/Ped.leder

Sølvi Ann Nilsen
Eier/Adminstrasjon

Camilla G. Berget
Ped.leder

Amanda H. Mohn
Ped.leder

Hilde Kristin Skogen
Assistent

Sølvi Mellemsdokken
Barnepleier

Anne Sortåsløkken
Eier

 

Judith Mellemsdokken
Barnepleier

Kathrine Tungen
Assistent

Kristina Fjeldberg  Ped.leder

Adresse:

Sentrum Barnehage AS
Nedregata 72
2640 Vinstra

Telefon: 61 29 29 04
E-post: post@sentrum-bhg.no

Dere kan også nå oss på Mobil 
Sølvi Ann     95 02 63 02
Anne             41 26 94 08
Ann Katrin   90 76 37 23

Barnehagen vår 

© Copyright Sentrum Barnehage AS