Vi som jobber her

Ann Katrin Østlie
Styrer/Ped.leder

Sølvi Ann Nilsen
Eier/Adminstrasjon

Camilla G. Berget
Ped.leder

Carina K. Ruste
Ped.leder

Hilde Kristin Skogen
Assistent

Sølvi Mellemsdokken
Barnepleier

Anne Sortåsløkken
Eier

 

Judith Mellemsdokken
Barnepleier

Kathrine Tungen
Assistent

Eline Sund     Ped.leder 

Susanne Nordli   Ped.leder

 

Adresse:

Sentrum Barnehage AS
Nedregata 72
2640 Vinstra

Telefon: 61 29 29 04
E-post: sentrumbhg@yahoo.no

Dere kan også nå oss på Mobil 
Sølvi Ann     95 02 63 02
Anne             41 26 94 08
Ann Katrin   90 76 37 23

Barnehagen vår 

© Copyright Sentrum Barnehage AS